top of page

Regulament de acordare a Premiului „V.A. Urechia” - unui membru din cadrul Diviziunii Biblioteci Publice a Asociației Bibliotecarilor din România (ABR)

 CRITERII GENERALE PENTRU PUNCTAJ MAXIM

a)Formare profesională (studii de specialitate, cursuri de perfecţionare)              15 puncte

b)Activitatea ştiinţifică (lucrări publicate, comunicări susţinute,

participarea la proiecte de cercetare etc.)                                                                     40 puncte

c)Gradul de implicare în activitatea profesională                                                        15 puncte

d)Activitatea desfăşurată în cadrul ABR                                                                       30 puncte

 

TOTAL                                                                                                                     100 puncte

 

CRITERII SPECIFICE (care decurg din criteriile generale):

a) Formare profesională (studii de specialitate, cursuri de perfecţionare)             15 puncte

1.studii de specialitate sau umaniste                                                                                 5 puncte

2.cursuri de perfecționare în țară sau în străinătate                                                      5 puncte

3.cursuri de formator în domeniu și formare profesională                                          5 puncte

b) Activitatea ştiinţifică (lucrări publicate, comunicări susţinute,

participarea la proiecte de cercetare etc.)                                                                     40 puncte

1.articole publicate                                                                                                                5 puncte

2.lucrări susținute la întrunirile profesionale (conferințe, simpozioane etc.)          5 puncte

3.documente științifice, în domeniu, publicate,

care conțin mai mult de 60 de pagini                                                                             10 puncte

4.participare la proiecte în domeniu                                                                               10 puncte

5.alte activități științifice                                                                                                   10 puncte

c) Gradul de implicare profesională                                                                                15 puncte

1.rezultatul evaluării anuale, specificat în fișa de înscriere,

semnată de șeful ierhic sau de directorul instituției                                                      5 puncte

2.implicarea directă sau indirectă la întrunirile

profesionale locale sau naţionale                                                                                       5 puncte

3.recomandarea președintelui Filialei ABR din care face parte                                  5 puncte

d) Activitatea desfăşurată în cadrul ABR                                                                      30 puncte

1.vechimea în profesie                                                                                                        10 puncte

2.vechimea în asociație                                                                                                      15 puncte

3.implicare în activitate                                                                                                       5 puncte

bottom of page