top of page

Tematica generală  a lucrărilor se va încadra în aria de interes a secțiunilor și diviziunilor ABR: 

Lucrările vor fi trimise secretarilor de secțiuni. Comitetul de selecție a lucrărilor prezentate la Conferință este format din președinții de secțiuni.   Vor fi acceptate spre prezentare, doar lucrările al căror abstract va întruni  51% din voturile președinților de secțiuni.


 

 

SECŢIUNEA 1: Achiziţie şi dezvoltarea colecţiilor

Moderator/preşedinte secţiune: Petruţa Mihaela Voicu, Biblioteca Centrală Universitară Carol I

Tematică: Resurse print și resurse electronice: noi abordări cu privire la achiziția și prelucrarea documentelor

E-mail: petruta.voicu@bcub.ro

SECŢIUNEA 2: Biblioteca şi societatea

Moderator/preşedinte secţiune: Dorina Bălan, Biblioteca Judeţeană „V. A. Urechia” Galaţi

Tematică: Bibliotecile în schimbare – biblioteca și utilizatorul participativ

E-mail: balan_drn@yahoo.com

 

SECŢIUNEA 3: Carte veche. Conservare. Restaurare

Moderator/preşedinte secţiune: Dr. Silviu Constantin Nedelcu, Biblioteca Academiei Române

Tematică: Patrimoniul cultural naţional al României – noi provocări legislative

E-mail: polihronie@yahoo.com

 

SECŢIUNEA 4: Catalogare, clasificare, indexare

Moderator/preşedinte secţiune: Catrina Caluian, Biblioteca Judeţeană „V. A. Urechia” Galați

Tematică: Uniformitatea în practica de prelucrare a resurselor (I)

Uniformitatea în practica de prelucrare a resurselor (II)

E-mail: katycaluian@yahoo.com

 

SECŢIUNEA 5: Comunicarea documentelor şi împrumutul interbibliotecar

Moderator/preşedinte secţiune: Camelia Boca, Biblioteca Centrală Universitară „Mihai Eminescu” Iaşi

Tematică: Biblioteca în perioada pandemiei

E-mail: camelia@bcu-iasi.ro

 

SECŢIUNEA 6: Cultura informaţiei

Moderator/preşedinte secţiune: Prof. univ dr. ing. Angela Repanovici, Universitatea

„Transilvania” Braşov

Tematică: I. Bibliotecile și informația medicală

II. Biblioteca: între libertatea de exprimare și responsabilitatea în exprimare

E-mail: arepanovici@gmail.com

 

SECŢIUNEA 7: Educaţie şi formare profesională

Moderator/preşedinte secţiune: Dr. Simona Bursaşiu, Biblioteca Centrală a Universităţii

Politehnica din Timişoara

Tematică: Actualitate si perspectivă asupra formării în biblioteconomie și științe ale informării

E-mail: simona.bursasiu@gmail.com

SECŢIUNEA 8: Periodice

Moderator/preşedinte secţiune: Violeta-Elena Moraru, Biblioteca Centrală Universitară „Carol I” Bucureşti

Tematică: Resurse print și resurse electronice: noi abordări cu privire la achiziția și prelucrarea documentelor

E-mail: violetamoraru1971@yahoo.com

SECŢIUNEA 9: Statistică şi evaluare

Moderator/preşedinte secţiune: Dr. Ivona Olariu, Biblioteca Centrală Universitară „Mihai

Eminescu” Iaşi

Tematică: Influenţa pandemiei asupra statisticilor de bibliotecă

E-mail: ivona@uaic.ro

 

SECŢIUNEA 10: Tehnici pedagogice în biblioteca şcolară şi CDI

Moderator/preşedinte secţiune: Daniela Argatu, Casa Corpului Didactic ”George Tofan” Suceava

Tematică: Metode şi tehnici de formare, învăţare şi promovare online în biblioteci (II)

E-mail: daniela_argatu@yahoo.com

bottom of page