top of page

Redactare:

 

Detalii asupra prezentării:


Autor(i): Prenume Nume

Instituție:

e-mail:
Titlu:
Abstract (300 cuvinte):
Cuvinte cheie:

Timp de prezentare a lucrării: 10 minute
 

Textul lucrării finale va fi redactat după următoarele indicaţii:


Titlu (cu majuscule, font Times New Roman, bold, 14 pt, centrat)
1 rând liber
Autori: prenume nume, (Times New Roman, bold, 12 pt, centrat)
Afiliere: (Times New Roman, normal, 12 pt, centrat)
Adresă e-mail: (Times New Roman, normal, 12 pt, centrat)
2 rânduri libere
Abstract (în limba română şi în limba engleză, Times New Roman, 11 pt, italic)
Cuvinte cheie: 2-3 descriptori.
1 rând liber


Textul lucrării: cu figuri, tabele, note de subsol şi bibliografie: Times New Roman, 12 pt, justified, primul rând din paragraf 0,5 cm, justified, single. Aldinele (= bold) se întrebuinţează exclusiv la scrierea titlurilor şi a subtitlurilor; sublinierea (= underline) nu se foloseşte deloc.

Stilul de redactare a referințelor bibliografice ISO 690 

Notele în subsolul paginii. 

bottom of page