top of page

Conferința Națională a Asociației Bibliotecarilor din România,

ediția a XXXI-a:

„i-LIBRARY: inspiră, inovează, informează” (https://abrconferinta.wixsite.com/abr2021/)

8-10 septembrie 2021, Timișoara

 PROGRAM*

*Link-urile pe platforma Zoom pentru intrările la întâlnirile online sunt transmise pe e-mail, individual, participanților înscriși la conferință și invitaților.

 

Ziua 1:  8 septembrie 2021

9.00 - 10.30. Deschiderea Celei de-a XXXI-a ediții a Conferinței Naționale ABR

Cuvinte de salut 

Moderator: dr. ing. Agneta LOVASZ, director Biblioteca Universității Politehnica Timișoara

 1. 9.00 - 9.05.  Conf. univ. dr. ing. Florin DRĂGAN, rector Universitatea Politehnica din Timișoara

 2. 9.05 - 9.10.  Conf. univ. dr. Mădălin BUNOIU, prorector Universitatea de Vest din Timișoara

 3. 9.10 - 9.15.  Prof. univ. dr. Andrei MOTOC, prorector, UMF „Victor Babeș” Timișoara  

 4. 9.15 - 9.20.  Prof. univ.dr. Tiberiu IANCU, prorector, USAMVBT 

 5. 9.20 - 9.25.  Prof univ. dr ing. Mihnea COSTOIU, rector Universitatea Politehnica din București

 6. 9.25  -9.30. Dominic FRITZ, primar Municipiul Timișoara

 7. 9.30 - 9.35. Ing. Alin-Adrian NICA, președinte Consiliu Județean Timiș

 8. 9.35 - 9.40. Prof. Marin POPESCU,  Insp. gen., Inspectoratul Școlar Judeţean Timiş

 9. 9.40 - 9.45. Prof. dr. Patricia Elida PISANO, Director, Casa Corpului Didactic

 10. 9.45 - 9.50. Prof. ing. Nicolae NOICA, membru de onoare al Academiei Române, director general, Biblioteca Academiei Române 

 11. 9.50 - 9.55.  Camelia MARCU,  secretar general, Direcția Patrimoniu Cultural, Ministerul Culturii

 12. 9.55 -10.00. Elena PINTILEI, președinte ABR Moldova

 13. 10.00-10.05. Dragoș NEAGU, președinte ANBPR

 14. 10.05-10.10. Barbara LISON, președinte Federația Internațională a Asociațiilor de Biblioteci (IFLA)

 15. 10.10-10.15. Alice BERNARD, președinte Asociația Bibliotecarilor din Franța

 16. 10.15-10.20. Prof. univ. dr. habil. Agnes Hajdu BARATNE, președinte Asociația Bibliotecarilor din Ungaria

 17. 10.20-10.25. Ane LANDOY, director Biblioteca Universității din Bergen, membră a Consiliului de conducere al Asociaţiei Bibliotecilor din Norvegia

 18. 10.25-10.30. Jerald CAVANAGH, director, Biblioteca Institutului Tehnologic Limerick, Irlanda 

 19. 10.30-10.35. Prof. univ. dr. Vasile DOCEA, director general, Biblioteca Centrală Universitară „Eugen Todoran” Timișoara

 20. 10.35-10.40. Tudor CREȚU, director, Biblioteca Județeană „Sorin Titel”, Timiș

 21. 10.40-10.45. Dr. Adriana SZEKELY, Președinte, Asociația Bibliotecarilor din România

 

10.45-13.00. Racordarea realității biblioteconomice românești cu cea internațională. Prelegeri în plen. Q&A

Moderator: prof. univ. dr. Angela REPANOVICI, Universitatea „Transilvania” Brașov

 1. 10.40-11.00.  Barbara LISON (Germania), președinte IFLA. The global voice of Libraries

 2. 11.00-11.20. Alice BERNARD (Franța), Președinte ABF. Biblio-covid, ou la gestion de la crise dans les bibliothèques de France

 3. 11.20-11.40. prof. univ. dr. habil. Ágnes HAJDU BARÁT (Ungaria). Visualization, Human Perception and Knowledge Organization

 4. 11.40-12.00. Jerald CAVANAH & Padraig KIRBY. Libraries, E-Libraries and online learning in a post-Covid world

 5. 12.00-12.20. Ane LANDOY, Universitatea din Bergen (Norvegia). Support for inspiration, innovation and information: The e-resources of the National Library of Norway used in academic library settings.

 6. 12.20-12.40. dr. Olimpia CURTA, director IT, BCU „L. Blaga” din Cluj-Napoca (România).  BCU Cluj în pandemie 

 

13.00-13.30. Prezentări sponsori

Moderator: drd. Cristina UNGUR, Biblioteca UMF din Cluj-Napoca

 1. ing. Csaba Giras, ing. Vladimir MUNTEANU - Softlink Central Europe continuitate și invoație. Creștem împreună 

 2. ing. Dan MARINESCU. Inovații pentru bibliotecari-Filiala fără Personal

 

13.30-14.30.  Prezentarea ediţiei revizuite a Tratatului de biblioteconomie (coord. generală Mircea Regneală)

Moderator: lect. univ. dr. Maria MICLE, Universitatea de Vest Timișoara

Prezintă: prof. univ. emerit dr. Mircea REGNEALĂ; dr. Corina APOSTOLEANU, prof. univ. dr. Ionel ENACHE, Universitatea din București

14.30-15.00. Pauză: rulaj filme de prezentare / tutoriale sponsori  

15.00 -19.00. Lucrări pe secţiuni, Q&A (2 canale = 2 secţiuni paralele)

15.00 -17.00 

 • Secțiunea Cultura informației

Tema întâlnirii: Instrumente moderne folosite în cultura informației 

Moderator: prof. univ. dr. Angela REPANOVICI

Lucrări: 

 1. prof. univ. dr. Angela REPANOVICI: Inovare în dezvoltarea cursului de Cultura informației

 2. drd. Lenuța URSACHI, drd. Nicolaie CONSTANTINESCU, Mihai CONSTANTINESCU,  Stilurile de citare folosite în scrierea academică

 3. drd. Nicolaie CONSTANTINESCU. Introducere în prezervarea digitală

 

15.00 -17.00

 • Secțiunea  Tehnici pedagogice în biblioteca școlară și CDI

Tema întâlnirii: Proiecte E-School

Moderator: Daniela ARGATU, președintele secțiunii

Lucrări: 

 1. Daniela ARGATU; Victoria VASILICA, Director Executiv al ABRM; Vera CIOCAN- IP LT ”Mitropolit Nestor Vornicescu” Lozova, Raionul Strășeni, Republica Moldova - Grupul bibliotecarilor școlari și al profesorilor documentariști. Crearea unui E-School Bookhub din cadrul Programului Transnațional de Mentorat „Educație Online prin Parteneriate”

 2. Anișoara BUDUI, Președinte Filiala Suceava a ABR. Diseminarea Proiectului digital ”Realizarea unui simpozion online folosind aplicația QR” din cadrul programului transnațional ”Educație online prin parteneriate”

17.00 - 19.00 (1 canale = 1 secţiune)

 • Secțiunea Statistică și evaluare 

Tema întâlnirii: Influența pandemiei Covid 19 asupra statisticii de bibliotecă

Moderator: dr. Ivona OLARIU, președintele secțiunii


 

Lucrări: 

 1. Lucreția BÂRZ, Viorica Gențiana ONIȘORU. Nivelul informatizării structurilor infodocumentare din România și formarea profesională a personalului de specialitate din aceste structuri - prezentarea rezultatelor cercetării.

Ziua 2:  9 septembrie 2021

10 -10.30. Prezentări sponsori 

Moderator: drd. Cristina UNGUR

 1. Romdidac: dr. Robert CORAVU. Parteneriatele cu edituri de prestigiu - garanţia furnizării unor surse de informare de calitate

 

  

10.30 -14.30. Lucrări pe secţiuni, Q&A (2 canale = 2 secţiuni paralele)

10.30 - 12.30

 • Secțiunea Catalogare, clasificare și indexare

Tema întâlnirii: Uniformitatea în practica de prelucrare a resurselor

Moderator:  Catrina CĂLUIAN, președintele secțiunii

Lucrări:

 1. Alice OPREA, Biblioteca Centrală Universitară „Carol I” București. Reforma RAMEAU și utilizarea sa în Biblioteca Centrală Universitară „Carol I”

 2. Victoria FRÂNCU, membru emerit ABR. Uniforme sau eterogene? Despre necesitatea consolidării datelor

 3. Catrina CĂLUIAN, Biblioteca Județeană „V.A. Urechia” Galați. RDA în Europa

 

 • Secțiunea Comunicarea documentelor și împrumut interbibliotecar

Tema întâlnirii: Biblioteca în perioada pandemiei

Moderator: Camelia BOCA, președintele secțiunii 

Lucrări:

 1. Carmen VITCU, BCU „M. Eminescu” Iași. Organizarea Sălii cu acces liber la raft în BCU Iași: constituire, evoluție, perspective

 2. dr. Marian PĂDURE, Universitatea  „Babeș Bolyai” Cluj-Napoca. Biblioteca pentru toți 

12.30-14.30 (2 canale = 2 secţiuni, inclusiv întrebări)

 • Secțiunile: Achiziții și dezvoltarea colecțiilor / Periodice (lucrări comune)

Tema întâlnirii: Resurse print și resurse electronice: noi abordări cu privire la achiziția și prelucrarea documentelor

Moderatori: drd. Petruța Mihaela VOICU, Violeta MORARU, președinții secțiunilor

 1. Alina PARASCHIV, BCU București. Central and Eastern European Online Library (C.E.E.O.L.) în colecţia Bibliotecii Centrale Universitare „Carol I”: o analiză SWOT 

 2. Teodora UȘURELU, Biblioteca Națională a României.  Depozitul legal – principala formă de dezvoltare a colecţiilor curente de publicaţii periodice, atât în format tipărit, cât şi în format electronic offline, ale Bibliotecii Naţionale a României

 3. Ionica VLADACENCO, BCU București. Podcasting în bibliotecă

           

 • Secțiunea Carte veche. Conservare. Restaurare

Tema întâlnirii: Cărți de patrimoniu în biblioteci din România

Moderator: Dr. Silviu-Constantin NEDELCU, Biblioteca Academiei Române, București

Lucrări:

 1. Constantin ITTU, Universitatea „Lucian Blaga” Sibiu. Tricentenar Brukenthal. Un incunabul din biblioteca baronială: Quintus Curtius Rufus, De rebus gestis Alexandri magni, Veneția, 1496

 2. Andreea BADEA, Biblioteca Centrală Universitară „Carol I” București. Un exemplar rar din lucrarea lui Anatole Demidov, "Voyage dans la Russie Meridionale & La Crimee par Hongrie, la Valachie &la Moldavie execute en 1857 Sous la Direction De M. Anatole De Demidoff" în colecțiile Filialei de Litere a BCUB "Carol I"

 3. Alexandru Daniel PITICARI, Biblioteca Academiei Române - Filiala Cluj-Napoca. Stema și stihurile la stemă regăsite în lucrarea Cheia înțelesului.

Lansare de carte: Maria BUTURUGĂ, 25 de ani, bibliograf, memorii, Craiova, Editura Sitech, 2021.

Prezintă: Dr. Delia BĂLĂICAN, Biblioteca Academiei Române, București; Maria Buturugă, Biblioteca Academiei Române, București

 

14.30-15.00. Pauză: rulaj filme de prezentare / tutoriale sponsori  

15.00-19.00. Lucrări pe secţiuni, Q&A (2 canale = 2 secţiuni paralele)

15.00-17.00

 •  Secțiunea Educație și formare

Tema:  Actualitate și perspectivă asupra formării în biblioteconomie și științe ale informării

Moderator: dr. Simona BURSAȘIU, președintele secțiunii

Lucrări:

 1.  Prof. univ. dr. Vasile DOCEA, dir. gen. BCUT „Eugen Todoran”. BCU Timișoara în context pandemic: provocări noi, soluții realiste 

 2. Conf. univ. dr. Ioan DAVID, dir. Biblioteca Academiei Române - Filiala Timișoara. Pregătirea profesională a bibliotecarilor un „maraton”  al performanțelor

 3. Lect. univ. dr. Maria MICLE, UVT. Cerințe pentru o profesie de „5 stele”: Directive IFLA pentru formarea profesională continuă

 4. dr. Simona BURSAȘIU, BUPT. Cursurile de formare continuă în format online, sub egida ABR 2020-21: prezentare panoramică

 

 •  Secțiunea Biblioteca și societatea; Diviziunea Biblioteci publice

Temele întâlnirii: Bibliotecile în schimbare - Biblioteca și utilizatorul participativ / Redefinirea serviciilor bibliotecilor publice în perioada pandemie și post-pandemie (dezbatere)

Moderatori: Dorina BĂLAN, președintele secțiunii; dr. Corina-Mihaela APOSTOLEANU, președinte Diviziunea Biblioteci Publice

Lucrări: 

 1. drd. Melania Luana BUTNARIU, Biblioteca Județeană "George Baritiu" Brașov - Centrul de Excelență pentru Copii și Tineret. Parteneriat - bibliotecă școlară - bibliotecă publică

 2. Cristina ROIU, BAR. Digital Storytelling cu Europeana: optimizarea comunicării colecțiilor digitale și a implicării publicului

           

17.00-18.30 (1 canal, 1 întâlnire)

 • Masa rotundă: învăţământ de specialitate SID

Tema întâlnirii: Progrese academice prin experienţele e-learning ale programelor de studiu SID?

Moderator: lect. univ. dr. Maria MICLE, UVT

Invitați: cadre didactice ale programelor SID din țară


 

Ziua 3:  10 septembrie 2021

9.00-11.00. Lucrări pe diviziuni (2 canale) 

9.00-10.00 (1 canal = 1 diviziune)

 • Diviziunea Biblioteci universitare și specializate (workshop)

Tema întâlnirii:  Stadiul actualizării Standardului Bibliotecar S

Moderator: drd. Petruța Mihaela VOICU, președintele diviziunii

 

10.00-11.00 (1 canal = 1 diviziune, inclusiv întrebări)

 • Diviziunea Biblioteci naționale

Tema întâlnirii: Valori de patrimoniu în bibliotecile naționale: Biblioteca Academiei Române

Moderator: drd. Bogdan JUGĂNARU, președintele diviziunii

Invitat special: dr. Eugen COSTACHE. Colecția de stampe franceze, de  secol XIX, din fondul Bibliotecii Academiei Române

 

11.00-14.00. Conferinţa satelit „25 de ani de informatizare în 100 de ani de existență”

 Moderator: dr. Agneta LOVASZ, director Biblioteca Universității Politehnica Timișoara

Invitați speciali: 

Conf. univ. dr. ing. Florin DRĂGAN, rector, Universitatea Politehnica din Timișoara. 

Prof. univ. emerit dr. ing. Coleta  De SABATA. 

Lucrări:

1. Mihaela CRISTEA. Numele instituției și puncte de acces în catalogul electronic

2. Codruța SĂLĂȘAN. Relații cu publicul în Biblioteca UPT, de la Retro la Techno

3. Dr. Doina OSTAFE.  Aleph la nivel național

4. Carla SUHAIDA.  Inventarierea documentelor  cu ajutorul tehnologiei RFID în Biblioteca Centrală a UPT

5. Dr. ing. Agneta LOVASZ, Dr. Simona BURSAȘIU, ing. Elena MOȘOARCĂ. Depozitul digital instituțional: o cerință sine qua non a societății actuale. Studiu de caz: BUPT

6. Vladimir DUNDUC. Baze de date online – oferta alternativă a BUPT în sprijinul cercetării și activității academice

7. Dr. Mihaela POPESCU; dr. Alexandru HALBAC. Marketing de bibliotecă în pandemie

8. Angela ABRUDAN, analist programator, BCU Cluj.  Aleph 500 v. 23 -  probleme și soluții

Q&A 

 

 14.00-14.30. Pauză. Rulaj Filme sponsori

 

 14.30 - 17.00. Adunare generală ABR. Premii şi distincţii ABR.

Moderator: dr. Adriana SZEKELY


17 - 18.00. Cuvânt de încheiere: prof. emerit. dr. Mircea REGNEALĂ, președinte de onoare ABR; dr. Adriana SZEKELY, Preşedinte ABR

bottom of page