top of page

 

 25 de ani de informatizare în

100 de ani de existență

Biblioteca UPT

10 septembrie, 2021, ora 11

 

TEMATICA LUCRĂRILOR

    

  1. Informatizare, programe de bibliotecă

  2. Dezvoltarea competențelor de căutare a informațiilor

  3. Referințe bibliografice on-line

  4. Tehnici şi metode interactive de instruire a utilizatorilor

  5. Servicii şi proiecte inovative de incluziune socială în comunitatea academică, iniţiate de / sau în parteneriat cu instituții info-documentare (biblioteci, centre de documentare, arhive, muzee).

  6. Schimb de bune practici şi parteneriate între instituțiile de învățământ și structurile info-documentare și culturale.

 

ADRESABILITATE

   Conferința promovează dialogul între specialişti ai domeniilor menţionate: bibliotecari, documentarişti, cadre didactice din mediul universitar și preuniversitar, doctoranzi, studenţi etc.

Programul conferinței include și o secțiune de workshopuri pentru care așteptăm propuneri (teme de workshop pe care doriți să le susțineți și să le includem în programul conferinței).

Participarea poate să fie: în-persoană sau virtuală, prezentare poster.

 

 

Datele de publicare pentru lucrări sunt aceleași cu cele ale Conferinței ABR.

 

 

 

bottom of page