25 de ani de informatizare în

100 de ani de existență

Biblioteca UPT

10 septembrie, 2021, ora 11

 

TEMATICA LUCRĂRILOR

    

  1. Informatizare, programe de bibliotecă

  2. Dezvoltarea competențelor de căutare a informațiilor

  3. Referințe bibliografice on-line

  4. Tehnici şi metode interactive de instruire a utilizatorilor

  5. Servicii şi proiecte inovative de incluziune socială în comunitatea academică, iniţiate de / sau în parteneriat cu instituții info-documentare (biblioteci, centre de documentare, arhive, muzee).

  6. Schimb de bune practici şi parteneriate între instituțiile de învățământ și structurile info-documentare și culturale.

 

ADRESABILITATE

   Conferința promovează dialogul între specialişti ai domeniilor menţionate: bibliotecari, documentarişti, cadre didactice din mediul universitar și preuniversitar, doctoranzi, studenţi etc.

Programul conferinței include și o secțiune de workshopuri pentru care așteptăm propuneri (teme de workshop pe care doriți să le susțineți și să le includem în programul conferinței).

Participarea poate să fie: în-persoană sau virtuală, prezentare poster.

 

 

Datele de publicare pentru lucrări sunt aceleași cu cele ale Conferinței ABR.