top of page

Comitete de organizare 

 

La nivel național: 

 

Biroul executiv  ABR:

dr. Adriana SZEKELY, Președinte ABR

dr. ing. Ivona OLARU, Secretar general ABR

Cristina UNGUR, Trezorier

Emilia ENACHE,  Secretar executiv

 

 

Președinții diviziunilor ABR:

Drd. Petruța VOICU, Biblioteci universitare și specializate

Dr. Carmen-Leocadia PESANTEZ-POZO, Biblioteci şcolare

Dr. Corina APOSTOLEANU, Biblioteci publice

Drd. Bogdan JUGĂNARU,  Biblioteci naţionale 

La nivel local:

dr. ing. Agneta LOVASZ, Președinte Filiala Timiș

Asociația Bibliotecarilor din România

Dana MIHĂILĂ, Vicepreședinte Filiala Timiș

Asociația Bibliotecarilor din România

dr. Simona Bursașiu, Secretar Filiala Timiş

Asociația Bibliotecarilor din România

conf. univ. dr. Claudiu Mesaroș, Decan, 

Universitatea de Vest din Timișoara – Facultatea de Științe Politice, Filosofie și Științe ale Comunicării

lect. univ. dr. Maria MICLE, 

Universitatea de Vest din Timișoara – Facultatea de Științe Politice, Filosofie și Științe ale Comunicării

prof. univ. dr. habil. Vasile DOCEA, Director General

Biblioteca Centrală Universitară „E. Todoran” Timișoara

conf. univ. dr. Ioan DAVID, Director

Biblioteca Academiei Române, Filiala Timiș

dr. Tudor CREȚU, Director

Biblioteca Județeană „Sorin Titel” Timiș 

Adriana ȘANDOR, Șef serviciu

Biblioteca Universității de Medicină și Farmacie „Victor Babeș” Timișoara

conf. univ. dr. ing. Dan MANEA, Director

Biblioteca USAMVBT „Regele Mihai I al României” din Timișoara

prof. Marin POPESCU, Inspector Școlar General

Inspectoratul Școlar Județean Timiș

prof. dr. Patricia Elida PISANO, Director

Casa Corpului Didactic

Daniela FLORIAN, Director

Editura David Print

Adriana ULITA, Bibliotecar de sistem

Biblioteca Centrală Universitară „E. Todoran” Timișoara

Carla SUHAIDA, Șef birou 

Biblioteca Centrală a Universității Politehnica Timișoara

Mihaela POPESCU, Șef birou

Biblioteca Centrală a Universității Politehnica Timișoara

bottom of page