top of page

Regulament de acordare a Premiului „Ioachim Crăciun” - unui membru din cadrul Diviziunii Biblioteci Universitare și Specializate a Asociației Bibliotecarilor din România (ABR)

 CRITERII GENERALE PENTRU PUNCTAJ MAXIM

a)Formare profesională (studii de specialitate, cursuri de perfecţionare)            20 puncte

b)Activitatea ştiinţifică (lucrări publicate, comunicări susţinute,

participarea la proiecte de cercetare etc.)                                                                     30 puncte

c)Gradul de implicare în activitatea profesională                                                       20 puncte

d)Activitatea desfăşurată în cadrul ABR                                                                       30 puncte

 

TOTAL                                                                                                                    100 puncte

 

CRITERII SPECIFICE (care decurg din criteriile generale):

a) Formare profesională (studii de specialitate, cursuri de perfecţionare)            15 puncte

1.studii de specialitate sau umaniste                                                                                5 puncte

2.cursuri de perfecționare în țară sau în străinătate                                                     5 puncte

3.alte forme de perfecționare ( cursuri de formare, seminarii/webinare,

sesiuni de instruire)                                                                                                             5 puncte 

b) Activitatea ştiinţifică (lucrări publicate, comunicări susţinute,

participarea la proiecte de cercetare etc.)                                                                     30 puncte

1.cărți de specialitate publicate10 puncte

2.articole științifice publicate, lucrări susținute la

întrunirile profesionale (conferințe, simpozioane etc.)                                                5 puncte

3.participare la proiecte în domeniu                                                                              10 puncte

4.alte activități științifice (realizarea de materiale informative/

ghiduri/ tutoriale , activitate de voluntariat etc.)                                                           5 puncte

   

c) Gradul de implicare profesională                                                                               20 puncte

1.recomandare din partea conducerii instituției                                                            5 puncte

2.contribuții personale și inovatoare aduse bibliotecii                                               10 puncte

3.recomandarea președintelui Filialei ABR din care face parte                                 5 puncte

d) Activitatea desfăşurată în cadrul ABR                                                                      35 puncte

1.vechimea în asociație                                                                                                      10 puncte

2.implicare în activitatăți ale asociației                                                                         25 puncte

   

 

Observație: Premiul „Constantin Hamangiu” s-a cumulat cu Premiul „Ioachim Crăciun” - unui membru al asociaţiei din cadrul Diviziunii Biblioteci Universitare și Specializate prin sedința Consiliului Director din septembrie 2018.

bottom of page