top of page

Regulament de acordare a Premiului „Spiru Haret” – unui membru al Diviziunii Biblioteci Școlare a Asociaţiei Bibliotecarilor din România (ABR)

 CRITERII GENERALE PENTRU PUNCTAJ MAXIM

 a) Formare profesională

 • studii de specialitate                                                                                                    5 puncte

 • cursuri de perfecţionare                                                                                              5 puncte

 • alte forme de perfecționare cf. legislației în vigoare                                             5 puncte

                                                                                                                                             15 puncte 

b) Activitatea ştiinţifică (lucrări publicate, comunicări susţinute,

participarea la proiecte de cercetare etc.)

 • volume                                                                                                                             5 puncte

 • articole de specialitate                                                                                                  5 puncte

 • comunicări în cadrul conferințelor, etc                                                                    5 puncte

 • proiecte de cercetare/campanii/chestionare în domeniu                                    5 puncte

                                                                                                                                            20 puncte 

c) Gradul de implicare în activitatea profesională

 •  formator de specialitate                                                                                              5 puncte

 • cursuri de formare continuă în domeniu                                                                 5 puncte

 • activităţi de consiliere, consultanţă, voluntariat                                                    5 puncte

                                                                                                                                      15 puncte 

d) Activitatea desfăşurată în cadrul ABR

 • organizarea de activități diverse ​cu scopul

promovării imaginii ABR                                                                     - câte un punct/activitate

                                                                                                                                     50 puncte

 

TOTAL                                                                                                                          100 puncte

bottom of page